ندای معروف
 
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٦/۳۱ توسط ندای معذوف۶
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٦/۳۱ توسط ندای معذوف۶
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٦/۳۱ توسط ندای معذوف۶
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٦/۳٠ توسط ندای معذوف۶
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٦/۳٠ توسط ندای معذوف۶
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٦/۳٠ توسط ندای معذوف۶
افسران - شرح در تصویر...

نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٦/۳٠ توسط ندای معذوف۶
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٦/٢٩ توسط ندای معذوف۶


نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٦/٢٩ توسط ندای معذوف۶
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٦/٢٩ توسط ندای معذوف۶
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٦/٢٩ توسط ندای معذوف۶

 

وقتی رسانه ملی به جای معرفی الگویی متناسب با وضعیت جامعه و شریعت کشور اقدام به خوراندن الگوهایی میکند که در ظاهر رسانه بسیار مظلوم و ارام و در پس ماجرا افرادی بی توجه به شریعت و دین اقدام می نماید توقع ندارید مخاطب دچار سر در گمی و دگرگونی خاطر شود .

 

 ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٦/٢۸ توسط ندای معذوف۶


نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٦/٢٧ توسط ندای معذوف۶
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٦/٢٧ توسط ندای معذوف۶
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٦/٢٧ توسط ندای معذوف۶
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٦/٢٧ توسط ندای معذوف۶
افسران - وَ "بِالْوَالِدَ یْنِ " إِحْسَانًا

نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٦/٢٧ توسط ندای معذوف۶
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٦/٢٦ توسط ندای معذوف۶
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٦/٢٦ توسط ندای معذوف۶
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٦/٢٦ توسط ندای معذوف۶
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٦/٢٦ توسط ندای معذوف۶


نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٦/٢٤ توسط ندای معذوف۶
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٦/٢٤ توسط ندای معذوف۶
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٦/٢٤ توسط ندای معذوف۶
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٦/٢٤ توسط ندای معذوف۶
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٦/٢٢ توسط ندای معذوف۶
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٦/٢٢ توسط ندای معذوف۶
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٦/٢٢ توسط ندای معذوف۶
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٦/٢٢ توسط ندای معذوف۶
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٦/٢٢ توسط ندای معذوف۶


نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٦/۱۸ توسط ندای معذوف۶
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٦/٥ توسط ندای معذوف۶
افسران - ربــــــــا ... من که خودم هنوز موندم که آیا واقعا؟

نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٦/٤ توسط ندای معذوف۶
تمامی حقوق مطالب برای ندای معروف محفوظ می باشد