ندای معروف
 
چـه کسی می گویــد:

جـاذبـه رو به زمیـن استـــ ؟

مـن کسانــی را دیـــدم،

فـارغ از هــر کششــی،

رفتـه انـد تـا بـالا ...

تـا اوج...
.
.
.
 02400000.gifجــاذبه رو به خـــداستـــــــ 02400000.gif

 

نوشته شده در تاريخ ۱۳٩٢/٤/۱٦ توسط ندای معذوف۶
تمامی حقوق مطالب برای ندای معروف محفوظ می باشد