مهدی علیه السلام مجرمان را میشناسد

یُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِیمَاهُمْ فَیُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِی وَالْأَقْدَامِ.
مجرمان از چهره هایشان شناخته میشوند، آنگاه از موهای پیشانی و پاهایشان گرفته و به دوزخ افکنده شوند.
«سورهء الرحمن، آیهء 41ا»

 

امام صادق علیه السلام فرمودند:
این آیه دربارهء مهدی است، مهدی است که مجرمان را به چهره میشناسد و با شمشیرِ او و یارانش آنان مجازات میشوند.

 

 

کتاب الغیبه، صفحهء 127

/ 0 نظر / 170 بازدید