قرض نیکو

 

متأسفانه در چند موردبا پیشنهادات نا مشروعی مواجه می شود . به همین دلیل به شدت افسرده و ناامید شده و تصمیم میگیرد یا خودکشی کند یا ...!
هیأت امر به معروف به وسیله ی یکی از دوستان خانم سهیلی در جریان موضوع قرار می گیرد و با خانم سهیلی تماس گرفته ،او رابه پایگاه دعوت می کنند . پس از ساعاتی گفتگو و بررسی مشکلات، بادادن روحیه امید وبردباری به او،به ایشان قول کمک و همکاری داده و براین اساس مبلغی پول به عنوان قرض به وی می دهند. دو فرزندش را که ترک تحصیل کرده بودند دوباره در مدرسه ثبت نام کرده وشوهر او را برای ترک اعتیاد به مراکز مربوطه معرفی می کنند و چون او سابقه جانبازی داشته از طریق سازمان ایثارگران برای او مقرری مشخص می شود . پس از مدتی با پیگیری وام اشتغال برای شوهر،خودرویی برای وی خریداری شده ودر تاکسیرانی مشغول به کار می گردد.
 
منبع:گاهنامه در مسیر بهشت

/ 0 نظر / 5 بازدید