این پنج کار را انجام بده و گناه کن!

جوانی محضر امام حسین علیه السلام رسید و گفت: من مردی گناهکارم و نمی توانم خودم را در انجام گناهان باز دارم، مرا نصیحتی فرما.

 

امام حسین علیه السلام فرمودند: پنج کار را انجام بده و آنگاه هر چه می خواهی گناه کن.

 

۱) روزی خدا را مخور و هر چه می خواهی گناه کن.


۲) از حکومت خدا بیرون برو و هر چه می خواهی گناه کن.


۳) جایی را انتخاب کن تا خداوند تو را نبیند و هر چه می خواهی گناه کن.


۴) وقتی عزرائیل علیه السلام برای گرفتن جان تو آمد او را از خود بران و هر چه می خواهی گناه کن.


۵) زمانی که مالک دوزخ تو را به سوی آتش می برد در آتش وارد مشو و هر چه می خواهی گناه کن.

 

جوان کمی فکر کرد و شرمنده شد و در برابر واقعیت های گفته شده چاره ای جز توبه نداشت.

/ 0 نظر / 11 بازدید