مراسم بی گناه

اما در پشت خنده او غمی بود که پس از پرسش واصرار بچه ها بیان شد. او گفت: شنیده ام که مراجع تقلید برگزاری مراسم عروسی همراه با موسیقی و آواز ورقص را حرام اعلام کرده اند، ولی پدر ومادرم می گویند مراسم عروسی یک شب در تمام عمر است... اشکالی ندارد که یک شب شادی کنیم، خدا می بخشد و... از طرف فامیل می گویند مراسم عروسی بدون رقص وموسیقی لطفی ندارد!؟ این مسئله ذهنم را مشغول کرده ونمی دانم چه باید بکنم.

مشکل نرگس در هیأت امر به معروف با حضور خودش مطرح شد. یکی از اعضا گفت: درست است که مراسم عروسی یک شب در سال است اما نباید فراموش کرد گناهی که کوچک شمرده شود در پیشگاه خداوند بزرگ است. از این گذشته اگر می شد از این یک شب گذشت کرد، معصومین وبزرگان هم مراسم های خود را اینگونه برگزار میکردند... پس نمی توان با این توجیهات مجلس را به گناه آلوده کرد. یکی دیگر از اعضا ادامه داد که: درست است که فامیل مجلس عروسی را بدون این چیزها نمی پسندند اما باید به یاد داشته باشیم که اگر به خاطر کسب رضایت فامیل مراسم با گناه برگزار شود رضایت خداوند را به دست نمی آوریم.اما اگر برای کسب رضای خدا، بتوانیم آشنایان را در مورد این گناهان توجیه کنیم وبا طعنه وزخم زبان آنها را نادیده بگیریم، این وظیفه شناسی ما ازطرف خداوند بدون جواب نخواهد ماند، آبروی ما دست اوست.
یکی از دوستان اوگفت: تو می توانی در یکی از اعیاد مذهبی مراسم را برگزار کنی، اگر مایل باشی می توانی مراسم را با مولودی خوانی همراه کنی. یکی دیگر از اعضای هیأت امر به معروف بیان کرد: یکی از دوستانم افرادی رادر مراسم ازدواج خود دعوت کرده بودکه با لطیفه وبذله گویی، خنده ونشاط ایجاد می کردند. ضمنا" اگر خواستید می توانی مثل من وهمسرم با جلب موافقت خانواده هایتان به سف زیارتی وسیاحتی بروید ودر بازگشت یک میهمانی ترتیب دهید، دز این صورت ناراحتی و عذاب وجدان نداری، بعلاوه با آغاز کردن زندگی همراه با اطاعت امر خداوند برکت و خوشبختی و دعای خیر امام عصر(عج) را برای خود بدست می آوری .
 سکوت لحظاتی این جمع دوستانه را فراگرفت ودر چهره نرگس رضایت وعدم تردید دیده می شد... او تصمیم خود را گرفته بود. 
/ 0 نظر / 8 بازدید