عملی که با نه هزار سال عبادت برابری می کند

میمون بن مهران گفت : نزد امام حسن علیه السلام نشسته بودم که مردی آمد و گفت : ای فرزند پیامبر صلی الله علیه و آله فلان شخص از من طلبی دارد ولی من پولی ندارم ، برای همین او می خواهد مرا زندانی کند .


امام فرمود : در حال حاضر مالی ندارم که بدهی تو را بدهم ؛ او عرض کرد : پس شما کاری کنید که او مرا زندانی نکند .
امام در حالی که در مسجد مشغول عبادت (اعتکاف ) بود ، کفشهای خود را به پا کرد . من گفتم ای فرزند رسول خدا مگر فراموش کردید که در حال اعتکاف هستید (و نباید از مسجد خارج شد) ؟ فرمود :
فراموش نکرده ام اما از پدرم شنیده ام که رسول الله می فرمود : کسی که در بر آوردن حاجت برادر مسلمان خود بکوشد ، مانند کسی است که نه هزار سال ، روز را به روز و شب را به عبادت مشغول بوده است

 

 

روایتها و حکایتها ص 122 - داستانهای پراکنده 2/152

/ 0 نظر / 12 بازدید